Danh sách tuyển dụng

NHÂN VIÊN HÀN TIG (LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG)

Sản xuất - Vận hành sản xuất

8,000,000 ~9,000,000 VND

TP HCM

Chief Accountant

Kế toán

20,000,000 ~25,000,000 VND

Long AnTiếng Anh

Sales/ Sales Engineer

Bán hàng - Kinh doanh

15,000,000 ~20,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

Sales Project /Dealer (Nội thất)

Bán hàng - Kinh doanh

20,000,000 ~25,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh

Equipment Engineer (Tiếng Anh)

Điện - Điện tử - Điện lạnh

18,000,000 ~25,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh

Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ

Kế toán

15,000,000 ~20,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh

Test Assemble Sales Engineer (Electrical)

Bán hàng - Kinh doanh

20,000,000 ~30,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh,Tiếng Hàn

Facility Engineer (Tiếng Anh)

Điện - Điện tử - Điện lạnh

15,000,000 ~20,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh

Kỹ sư bán hàng (Sales Engineer)

Bán hàng - Kinh doanh

15,000,000 ~30,000,000 VND

TP HCM,Hà NộiTiếng Anh

NHÂN VIÊN SƠN TĨNH ĐIỆN (LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG)

Sản xuất - Vận hành sản xuất

8,000,000 ~10,000,000 VND

TP HCM

Test Assemble Sales Engineer (Electrical)

Cơ khí - Tự động hóa

20,000,000 ~30,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh,Tiếng Hàn

Maintenance Staff

Điện - Điện tử - Điện lạnh

15,000,000 ~20,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh