Danh sách tuyển dụng

Sales_Marketing(Tiếng Trung)

Bán hàng - Kinh doanh

20,000,000 ~26,000,000 VND

Đồng NaiTiếng Trung

Production Manager

Sản xuất - Vận hành sản xuất

17,000,000 ~20,000,000 VND

Ha NamTiếng Nhật

Kế toán –Tổng vụ (Tiếng Nhật)

Kế toán

25,000,000 ~30,000,000 VND

Đồng NaiTiếng Nhật

Distribution Sales Assistant Manager

Sale Admin

15,000,000 ~30,000,000 VND

TP HCM,Hà NộiTiếng Anh,Tiếng Hàn

Chief Accountant

Kế toán

20,000,000 ~25,000,000 VND

Long AnTiếng Anh

Sales Project /Dealer (Nội thất)

Bán hàng - Kinh doanh

20,000,000 ~25,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh

Sales/ Sales Engineer

Bán hàng - Kinh doanh

15,000,000 ~20,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ

Kế toán

15,000,000 ~20,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh

Kế toán –Tổng vụ (Tiếng Nhật)

Kế toán

25,000,000 ~30,000,000 VND

Đồng NaiTiếng Nhật

Sales Assistant Cum Admin

Sale Admin

15,000,000 ~17,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật,Tiếng Anh

Nhân viên vận hành máy

Sản xuất - Vận hành sản xuất

5,500,000 ~7,000,000 VND

Đồng Nai

Sales Project /Dealer (Nội thất)

Bán hàng - Kinh doanh

20,000,000 ~25,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh