Danh sách tuyển dụng

NHÂN VIÊN SẢN XUẤT (TIẾNG NHẬT - LÀM VIỆC THEO CA)

Sản xuất - Vận hành sản xuất

10,000,000 ~13,000,000 VND

Long AnTiếng Nhật

HR Consultant (Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật)

Hành chính - Nhân sự

TP HCMTiếng Nhật,Tiếng Anh

NHÂN VIÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA (QA/QC CƠ KHÍ)

Quản lý chất lượng (QA/QC)

10,000,000 ~13,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

Facility Engineer (Tiếng Anh)

Điện - Điện tử - Điện lạnh

15,000,000 ~20,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh

Kỹ sư bán hàng (Sales Engineer)

Bán hàng - Kinh doanh

15,000,000 ~30,000,000 VND

TP HCM,Hà NộiTiếng Anh

HÀNH CHÍNH KẾ TOÁN KIÊM BIÊN PHIÊN DỊCH (TIẾNG NHẬT)

Hành chính - Nhân sự

20,000,000 ~23,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

CAD OPERATOR (NỮ/FRESHER)

CAD

9,000,000 ~10,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh

PCB DESIGN (JUNIOR)

Điện - Điện tử - Điện lạnh

12,000,000 ~18,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh

Sales Licensing Excecutive (Tiếng Anh)

Bán hàng - Kinh doanh

15,000,000 ~18,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh

SALES STAFF (TIẾNG NHẬT HOẶC TIẾNG ANH)

Bán hàng - Kinh doanh

12,000,000 ~15,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật,Tiếng Anh

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG (TIẾNG NHẬT)

Hành chính - Nhân sự

10,000,000 ~12,000,000 VND

Thu Duc CityTiếng Nhật

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT (TIẾNG NHẬT)

Sản xuất - Vận hành sản xuất

12,000,000 ~13,000,000 VND

Thu Duc CityTiếng Nhật