Danh sách tuyển dụng

ACCOUNTANT CUM GA

Kế toán

8,000,000 ~11,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật,Tiếng Anh

NHÂN VIÊN BIÊN PHIÊN DỊCH

Biên phiên dịch

~15,000,000 VND

Long AnTiếng Nhật

HR - GA STAFF

Hành chính - Nhân sự

10,000,000 ~14,000,000 VND

Bình DươngTiếng Nhật,Tiếng Anh

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

Trợ lý - Thư kí

16,000,000 ~30,000,000 VND

Bình ĐịnhTiếng Nhật

CAD OPERATOR

CAD

7,000,000 ~8,000,000 VND

TP HCM

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Bán hàng - Kinh doanh

8,000,000 ~11,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật,Tiếng Anh

LOGISTICS STAFF

Kho vận - Logistic

11,000,000 ~18,000,000 VND

Long AnTiếng Anh

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Kế toán

10,000,000 ~12,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh

QA MANAGER

Quản lý chất lượng (QA/QC)

Bình DươngTiếng Nhật

NHÂN VIÊN THU MUA

Thu mua - Vật tư

8,000,000 ~12,000,000 VND

Long AnTiếng Nhật

ASSISTANT CUM OPERATOR

Trợ lý - Thư kí

15,000,000 ~19,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật,Tiếng Anh

NHÂN VIÊN KHO

Kho vận - Logistic

8,000,000 ~10,000,000 VND

Bình DươngTiếng Anh