Danh sách tuyển dụng

Site supervisor

Xây dựng

17,000,000 ~18,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh

Lập trình viên C (C,C++,C#)

Công nghệ thông tin - IT

8,000,000 ~16,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh

Manager

Dịch vụ khách hàng

20,000,000 ~25,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh

Operators

Dịch vụ khách hàng

8,000,000 ~12,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh

Tổ Trưởng Tổ Bảo Trì

Bảo trì - Sửa chữa

18,000,000 ~20,000,000 VND

Đồng NaiTiếng Anh

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Sơn

Sản xuất - Vận hành sản xuất

20,000,000 ~30,000,000 VND

Đồng NaiTiếng Anh

Nhân viên Kế Toán

Kế toán

12,000,000 ~18,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh

Trưởng phòng QC

Quản lý chất lượng (QA/QC)

20,000,000 ~30,000,000 VND

Đồng NaiTiếng Anh

Giám Đốc Sản Xuất

Sản xuất - Vận hành sản xuất

50,000,000 ~60,000,000 VND

Đồng NaiTiếng Anh

Nhân viên Sơn Tĩnh Điện

Sản xuất - Vận hành sản xuất

~9,000,000 VND

TP HCM

Nhân Viên Kinh Doanh

Bán hàng - Kinh doanh

10,000,000 ~14,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh

Deputy Sales Manager

Bán hàng - Kinh doanh

25,000,000 ~28,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh,Tiếng Nhật