Danh sách tuyển dụng

Kỹ Sư cầu Nối-BrSE

Công nghệ thông tin - IT

200,000 ~25,000 JPY

TP HCMTiếng Nhật

CAD Design

CAD

10,000,000 ~14,000,000 VND

Hà NộiTiếng Anh

Sales Chemical

Bán hàng - Kinh doanh

44,000,000 ~50,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật,Tiếng Anh

Nhân Viên Tổng Vụ

Hành chính - Nhân sự

20,000,000 ~25,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

Sales Staff

Bán hàng - Kinh doanh

~19,999,999 VND

TP HCMTiếng Anh,Tiếng Nhật

Kỹ sư thiết kế cơ khí

CAD

Nhật BảnTiếng Nhật

Sales Engineer

Bán hàng - Kinh doanh

20,000,000 ~29,999,999 VND

Bình DươngTiếng Anh

Account Manager

Dịch vụ khách hàng

17,000,000 ~17,999,998 VND

Hà NộiTiếng Anh

Giám sát xưởng ép đùn nhôm

Sản xuất - Vận hành sản xuất

~13,500,000 VND

Bình DươngTiếng Nhật

Nhân Viên Tổng Vụ

Hành chính - Nhân sự

20,000,000 ~25,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

Tổng Vụ

Hành chính - Nhân sự

9,000,000 ~12,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

Kỹ sư thiết kế cơ khí

CAD

200,000 ~250,000 JPY

Nhật BảnTiếng Nhật