Danh sách tuyển dụng

THỢ HÀN

Ngành khác

8,000,000 ~10,000,000 VND

TP HCM

QC ASSISTANT SUPERVISOR

Quản lý chất lượng (QA/QC)

10,000,000 ~15,000,000 VND

Đồng NaiTiếng Nhật

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Kế toán

25,000,000 ~30,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh

PRODUCTION STAFF

Sản xuất - Vận hành sản xuất

~8,000,000 VND

Bình DươngTiếng Anh

NHÂN VIÊN DẬP KIM LOẠI

Cơ khí - Tự động hóa

~10,000,000 VND

TP HCM

NHÂN VIÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Quản lý chất lượng (QA/QC)

~7,000,000 VND

TP HCM

PRODUCTION MANAGER

Sản xuất - Vận hành sản xuất

25,000,000 VND

Bình DươngTiếng Anh,Tiếng Nhật

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Kế toán

TP HCM

ADMIN STAFF

Hành chính - Nhân sự

~12,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

ACCOUNTANT STAFF

Kế toán

13,000,000 ~15,000,000 VND

Bình DươngTiếng Anh

PROGRAMMING STAFF

Ngành khác

16,000,000 ~35,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh

KỸ SƯ DỰ TOÁN

Xây dựng

14,000,000 ~18,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh