Danh sách tuyển dụng

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Kế toán

16,000,000 ~22,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh,Tiếng Nhật

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Kế toán

20,000,000 ~32,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

HR ADMIN

Hành chính - Nhân sự

10,000,000 ~11,999,999 VND

TP HCMTiếng Anh

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Xuất nhập khẩu

10,000,000 ~13,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh,Tiếng Nhật

Sales CVS

Bán hàng - Kinh doanh

7,000,000 ~10,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh,Tiếng Nhật

SALES HORECA

Bán hàng - Kinh doanh

7,000,000 ~10,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh,Tiếng Nhật

HR ADMIN

Hành chính - Nhân sự

10,000,000 ~12,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh

ADMIN

Hành chính - Nhân sự

7,000,000 ~10,000,000 VND

Đồng NaiTiếng Nhật

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Kế toán

20,000,000 ~32,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

Trưởng phòng Xưởng Gia công Cơ khí chính xác

Cơ khí - Tự động hóa

24,000,000 ~40,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

Trưởng phòng Xưởng khuôn nhựa

Sản xuất - Vận hành sản xuất

24,000,000 ~40,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

Trưởng phòng bộ phận Quy trình kỹ thuật

Sản xuất - Vận hành sản xuất

24,000,000 ~40,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật