Danh sách tuyển dụng

NHÂN VIÊN KINH DOANH (TIẾNG NHẬT)

Bán hàng - Kinh doanh

10,000,000 ~12,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG (LÂM ĐỒNG)

Bán hàng - Kinh doanh

12,000,000 ~15,000,000 VND

Đồng NaiTiếng Anh

NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG (BÌNH ĐỊNH)

Bán hàng - Kinh doanh

12,000,000 ~15,000,000 VND

Bình ĐịnhTiếng Anh

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SẢN XUẤT HÀN (TIẾNG NHẬT)

Sản xuất - Vận hành sản xuất

10,000,000 ~15,000,000 VND

Long AnTiếng Nhật

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (SEA FOOD)

Quản lý chất lượng (QA/QC)

16,000,000 ~23,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT (ĐIỆN)

Sản xuất - Vận hành sản xuất

12,000,000 ~17,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

NHÂN VIÊN KIỂM TRA SẢN PHẨM CƠ KHÍ (LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG)

Quản lý chất lượng (QA/QC)

7,000,000 ~10,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

Product Marketing (Non Manager Level)

Marketing

~50,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh

Customer Service Assistant Manager

Bán hàng - Kinh doanh

~35,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SẢN XUẤT HÀN (TIẾNG NHẬT)

Sản xuất - Vận hành sản xuất

10,000,000 ~15,000,000 VND

Long AnTiếng Nhật,Other

SALES STAFF (PET FOOD)

Bán hàng - Kinh doanh

20,000,000 ~30,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh

NHÂN VIÊN KIỂM TRA SẢN PHẨM CƠ KHÍ (TIẾNG NHẬT)

Quản lý chất lượng (QA/QC)

~10,000,000 VND

Long AnTiếng Nhật