Danh sách tuyển dụng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Kế toán

20,000,000 ~25,000,000 VND

Hà NộiTiếng Anh

VIDEO EDITOR

Quản lý điều hành

11,000,000 ~14,000,000 VND

Bà Rịa - Vũng Tàu

PRODUCTION MANAGER

Sản xuất - Vận hành sản xuất

20,000,000 ~30,000,000 VND

Đồng NaiTiếng Nhật

CAD OPERATOR

CAD

~7,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Kế toán

12,000,000 ~14,000,000 VND

Bà Rịa - Vũng TàuTiếng Anh

SALE & MARKETING STAFF

Bán hàng - Kinh doanh

20,000,000 ~30,000,000 VND

Đồng NaiTiếng Hàn

PRODUCTION STAFF

Sản xuất - Vận hành sản xuất

10,000,000 ~14,000,000 VND

Đồng NaiTiếng Nhật,Tiếng Anh

KỸ SƯ VẬN HÀNH MÁY

Ngành khác

17,000,000 ~24,000,000 VND

Bình DươngTiếng Nhật,Tiếng Anh

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Bán hàng - Kinh doanh

9,000,000 ~10,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

BUSINESS OPERATION MANAGER

Ngành khác

23,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh

HR - GA STAFF

Hành chính - Nhân sự

11,000,000 ~14,000,000 VND

Bình DươngTiếng Nhật

TRƯỞNG BỘ PHẬN QUẢN LÝ KHO

Kho vận - Logistic

25,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật