Danh sách tuyển dụng

SALES SUPPORT

Sản xuất - Vận hành sản xuất

10,000,000 ~15,000,000 VND

Long AnTiếng Nhật

SALES LOGISTIC CUM NVOCC OFFICER

Kho vận - Logistic

~20,000,000 VND

Thu Duc CityTiếng Anh

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ NHÀ

CAD

10,000,000 ~15,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

PHÓ TRƯỞNG CA SẢN XUẤT

Sản xuất - Vận hành sản xuất

10,000,000 ~15,000,000 VND

Bà Rịa - Vũng TàuTiếng Anh

NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Sản xuất - Vận hành sản xuất

9,000,000 ~10,000,000 VND

Thu Duc CityTiếng Nhật

NHÂN VIÊN KIỂM TRA SẢN PHẨM

Sản xuất - Vận hành sản xuất

7,000,000 ~9,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

NHÂN VIÊN BÓC TÁCH BẢN VẼ CAD

CAD

8,000,000 ~10,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

Construction Manager

Xây dựng

350,000 ~500,000 JPY

Nhật BảnTiếng Nhật

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Bán hàng - Kinh doanh

25,000,000 ~60,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật,Tiếng Anh

NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Sản xuất - Vận hành sản xuất

9,000,000 ~10,000,000 VND

Thu Duc CityTiếng Nhật

NHÂN VIÊN THỦ TỤC VISA

Du lịch

10,000,000 ~15,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

Merchandise

10,000,000 ~13,500,000 VND

TP HCMTiếng Nhật