Danh sách tuyển dụng

TRƯỞNG BỘ PHẬN DÂY CHUYỀN HÀN

Ngành khác

~10,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Bán hàng - Kinh doanh

20,000,000 ~30,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

SALES STAFF

Bán hàng - Kinh doanh

Bình DươngTiếng Nhật

KỸ SƯ CÔNG TRÌNH

Xây dựng

~8,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh

TECHNICAL STAFF

Ngành khác

10,000,000 VND

Đồng NaiTiếng Nhật

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT IN

Ngành khác

8,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

NHÂN VIÊN ĐỐI ỨNG KHÁCH HÀNG (AUTO CAD)

CAD

10,000,000 ~14,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

CHIEF ACCOUNTANT

Kế toán

~15,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh

SALES HORECA

Bán hàng - Kinh doanh

9,000,000 ~15,000,000 VND

TP HCM

CAD DESIGNER

CAD

7,000,000 ~9,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

SALES STAFF

Bán hàng - Kinh doanh

~11,500,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH

Biên phiên dịch

15,000,000 ~20,000,000 VND

Bình DươngTiếng Nhật