Danh sách tuyển dụng

Nhân viên kinh doanh - Điều tra thị trường

Bán hàng - Kinh doanh

8,000,000 ~8,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh

Nhân viên kinh doanh ( Cơ khí )

Bán hàng - Kinh doanh

11,500,000 ~16,100,000 VND

TP HCMTiếng Anh,Tiếng Nhật

Nhân viên kỹ thuật

Điện - Điện tử - Điện lạnh

6,000,000 ~8,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật,Tiếng Anh

Trợ lý kinh doanh

Trợ lý - Thư kí

11,500,000 ~13,800,000 VND

TP HCMTiếng Nhật,Tiếng Anh

Nhân viên tổng vụ ( kế toán)

Hành chính - Nhân sự

13,800,000 ~14,950,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

Trợ lý người Nhật

Trợ lý - Thư kí

11,500,000 ~16,100,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

Nhân viên kinh doanh ( Cơ khí )

Cơ khí - Tự động hóa

11,500,000 ~16,100,000 VND

TP HCM,Tiếng Anh

Kỹ sư lập trình web

Công nghệ thông tin - IT

4,600,000 ~12,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

Giám sát thiết kế kiến trúc

Kiến trúc

16,100,000 ~23,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh

Nhân viên kinh doanh

Bán hàng - Kinh doanh

6,900,000 ~11,500,000 VND

TP HCMTiếng Nhật,Tiếng Anh

Quản lý chất lượng

Quản lý chất lượng (QA/QC)

23,000,000 ~27,600,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

Trợ lý kinh doanh

Trợ lý - Thư kí

13,800,000 ~20,700,000 VND

Đồng NaiTiếng Anh