Danh sách tuyển dụng

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trợ lý - Thư kí

~23,000,000 VND

Long AnTiếng Nhật

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

Ngành khác

12,000,000 ~20,000,000 VND

Bình DươngTiếng Nhật

KỸ SƯ CÔNG TRÌNH

Xây dựng

~9,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh

TEST ENGINEER C/C++

Ngành khác

Bình DươngTiếng Anh

KỸ SƯ BẢO TRÌ

Bảo trì - Sửa chữa

12,000,000 ~15,000,000 VND

Đồng Nai

PRODUCTION STAFF

Ngành khác

7,000,000 ~7,300,000 VND

Đồng NaiTiếng Anh

QS STAFF

Xây dựng

18,000,000 ~31,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Kế toán

8,000,000 ~9,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh

NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH

Du lịch

8,000,000 ~9,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật,Tiếng Anh

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Kế toán

10,000,000 ~12,000,000 VND

Đồng NaiTiếng Anh

NHÂN VIÊN THU MUA

Thu mua - Vật tư

8,000,000 ~9,100,000 VND

Đồng NaiTiếng Anh

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐIỆN

Điện - Điện tử - Điện lạnh

~12,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh