Danh sách tuyển dụng

SALES MT

Bán hàng - Kinh doanh

8,000,000 ~15,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh

NHÂN VIÊN R&D

Hóa học

15,000,000 ~30,000,000 VND

Đồng NaiTiếng Nhật,Tiếng Anh

SALES

Bán hàng - Kinh doanh

10,000,000 ~15,000,000 VND

Đồng NaiTiếng Anh

NHÂN VIÊN THU MUA

Thu mua - Vật tư

10,000,000 ~15,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

NC ENGINEER

Sản xuất - Vận hành sản xuất

8,000,000 ~10,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

GAME DEVELOPER

Ngành khác

18,000,000 ~27,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật,Tiếng Anh

ĐẠI DIỆN KINH DOANH

Bán hàng - Kinh doanh

TP HCMTiếng Nhật,Tiếng Anh

SALES

Bán hàng - Kinh doanh

16,000,000 ~18,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Sản xuất - Vận hành sản xuất

10,000,000 ~14,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

GIÁM SÁT KINH DOANH

Bán hàng - Kinh doanh

12,000,000 ~18,000,000 VND

Bình DươngTiếng Nhật,Tiếng Anh

IMPORT - EXPORT

Xuất nhập khẩu

8,000,000 ~10,000,000 VND

Đồng NaiTiếng Nhật,Tiếng Anh

ORDER SUPPORT STAFF

Sản xuất - Vận hành sản xuất

9,000,000 ~12,000,000 VND

Đồng NaiTiếng Anh