Danh sách tuyển dụng

LOGISTIC STAFF

Xuất nhập khẩu

8,000,000 ~10,000,000 VND

Đồng NaiTiếng Anh

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Kế toán

7,000,000 ~10,000,000 VND

TP HCM

ASSEMBLING STAFF

Ngành khác

10,000,000 ~13,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

QS STAFF

Ngành khác

18,000,000 ~31,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật,Tiếng Anh

NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH

Biên phiên dịch

18,000,000 ~27,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

LOGISTICS STAFF

Xuất nhập khẩu

11,000,000 ~18,000,000 VND

Long AnTiếng Anh

WAREHOUSE MANAGER

Kho vận - Logistic

25,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

PRODUCTION MANAGER

Sản xuất - Vận hành sản xuất

20,000,000 ~30,000,000 VND

Đồng NaiTiếng Nhật

QA/ QC STAFF

Quản lý chất lượng (QA/QC)

7,000,000 ~9,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

INTERPRETER STAFF

Biên phiên dịch

10,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

WORKER

Ngành khác

6,000,000 ~7,000,000 VND

TP HCM

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Kế toán

12,000,000 ~14,000,000 VND

Bà Rịa - Vũng TàuTiếng Anh