Danh sách tuyển dụng

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Ngành khác

13,500,000 ~23,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh

ADMIN STAFF

Hành chính - Nhân sự

10,000,000 ~14,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật

PRODUCTION STAFF

Ngành khác

10,000,000 ~14,000,000 VND

Đồng NaiTiếng Nhật,Tiếng Anh

NHÂN VIÊN THU MUA

Thu mua - Vật tư

10,000,000 ~12,000,000 VND

Bình DươngTiếng Anh

WORKER

Ngành khác

6,000,000 ~7,000,000 VND

TP HCM

NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Sản xuất - Vận hành sản xuất

7,000,000 VND

Bình DươngTiếng Anh

TECHNICAL SUPPORT STAFF

Ngành khác

10,000,000 VND

Đồng NaiTiếng Anh

IT STAFF

Công nghệ thông tin - IT

10,000,000 ~15,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐIỆN

Điện - Điện tử - Điện lạnh

~12,000,000 VND

TP HCMTiếng Anh

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Thiết kế đồ họa

13,500,000 ~23,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật,Tiếng Anh

SALES ADMIN CUM ACCOUNTANT (PART TIME)

Kế toán

11,500,000 ~13,800,000 VND

TP HCMTiếng Anh

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Ngành khác

13,500,000 ~23,000,000 VND

TP HCMTiếng Nhật,Tiếng Anh