NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SẢN XUẤT HÀN (TIẾNG NHẬT) Mã tuyển dụng:15518

Mô tả công ty Công ty sản xuất của Nhật

KCN Long Hậu - Long An
Loại công việc Sản xuất - Vận hành sản xuất
Nội dung công việc - Nam, tốt nghiêp CĐ/ĐH

- Tiếng Nhật N4 trở lên

- Có trên 02 năm kinh nghiệm hàn, tiện, phay cơ khí

- Am hiểu kỹ thuật sản xuất cơ khí (Tiện, phay, cắt, hàn,...)

- TTS/ Kỹ sư cơ khí về nước là lợi thế
Kỹ năng cần thiết - Kỹ thuật sản xuất cơ khí

- Hàn cơ khí

- Hỗ trợ báo giá (kỹ thuật)

- Chi tiết mô tả qua phỏng vấn
Ngoại ngữ (1) Tiếng Nhật:Hội thoại thông thường giao tiếp
Ngoại ngữ (2)
Nơi làm việc Long An
Mức lương 10,000,000 ~ 15,000,000 VND
Ghi chú Chỉ nhận CV bằng tiếng Nhật
Ngày đăng 04/07/2023
Người phụ trách (Nơi liên lạc) Email: entry_form@tg-vinaarks.com

Hotline: (028) 3827 7550 hoặc (028) 3822 2088