Admin Manager Mã tuyển dụng:4723

Mô tả công ty Công ty Sản xuất của Nhật

Cái Mép - Bà Rịa.
Loại công việc Trợ lý - Thư kí
Nội dung công việc 1. Tham gia thiết lập kế hoạch và điều phối các thủ tục và hệ thống hành chính và tiêu chuẩn hóa các quy trình.

2. Tham gia thiết lập và quản lý chặt chẽ dự toán hàng năm, kèm báo cáo thực tích thực hiện hàng tháng.

3. Hỗ trợ quản lý và giám sát việc thực hiện Nội quy – quy chế văn hoá Công ty.

4. Liên hệ với các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện các hoạt động hành chính của công ty như: Giấy CNĐK đầu tư, giấy phép đăng ký kinh doanh, Giấy phép về môi trường…

5. Quản lý các hoạt động An toàn-Sức khỏe-Môi trường (HSE)

6. Lập kế hoạch và tổ chức các cuộc họp, tổ chức sự kiện của công ty.

7. Hỗ trợ công việc Tuyển Dụng- Đào tạo nhân viên.

8. Thông- biên phiên dịch Tiếng Nhật – Tiếng Việt.

9. Và các công việc liên quan tới nghiệp vụ Hành chính – Tổng vụ theo yêu cầu cấp
trên.
Kỹ năng cần thiết -Tốt nghiệp Đại học – Ngành Quản trị Nhân lực/Kinh doanh/Tiếng Nhật

- Giới tính- Tuổi Nam/Nữ: Từ 34 ~ 40 tuổi

- Kinh nghiệm Từ 03~ 05 năm kinh nghiệm làm công việc tương đương

- Yêu cầu kỹ năng khác - Tiếng Nhật N2+ trở lên

- Yêu thích công việc Tổng vụ (Admin)
Ngoại ngữ (1) Tiếng Nhật:Trung cấp kinh doanh
Ngoại ngữ (2)
Nơi làm việc Bà Rịa - Vũng Tàu
Mức lương 28,000,000 ~ 35,000,000 VND
Ghi chú "Làm việc tại KCN Cái Mép, Bà Rịa Vũng Tàu.

Ưu tiên ứng viên sống tại Bà Rịa – Vũng tàu.

Có xe đưa đón từ Biên Hòa "
Ngày đăng 05/08/2022
Người phụ trách (Nơi liên lạc) Ms. Mai- (028) 3827 7550 - (028) 3822 2088

Email: mai@tg-vinaarks.com