Mẫu đăng ký Mã tuyển dụng: 2814

*: Bắt buộc

Họ tên
Ngày tháng năm sinh
Ngày: Tháng: Năm:
Số ĐTDĐ
E-mail
Mức lương mong muốn
Công việc mong muốn
Số năm kinh nghiệm
năm
Ngoại ngữ 1
Trình độ
Ngoại ngữ 2
Trình độ
Lý do muốn ứng tuyển hoặc thay đổi công việc
Tình trạng công việc
Ngày có thể bắt đầu công việc
ngày
Tệp đính kèm
×

Có thể tải lên bản sơ yếu lý lịch dùng cho dịch vụ hỗ trợ việc làm.
Khác với lý lịch công việc đã nhập vào cột đăng ký trên đây, xin vui lòng gửi đúng sơ yếu lý lịch chính bạn đã viết.
Trong lúc tải lên bản sơ yếu lý lịch, xin hãy xác nhận (hiệp định sử dụng), (về việc sử dụng thông tin cá nhân) của dịch vụ chính được ghi dưới đây.
Dù không tiến hành tải bản sơ yếu lý lịch vẫn có thể đăng ký thành viên của dịch vụ này. Xin hãy tiếp tục và xác nhận (đồng ý hiệp định sử dụng).

  • ・Đuôi mở rộng của bản sơ yếu lý lịch của thể tải lên là (.doc .docx .xls .xlsx .pdf .txt). Trong trường hợp là tập tin ngoài các đuôi này, xin hãy đổi thành tập tin có đuôi có thể tải lên.
  • ・Sẽ không hỗ trợ việc gửi tin từ smart phone, tablet.
  • ・Dung lượng (size) tập tin của bản sơ yếu lý lịch có thể tải lên là dưới 10mb.
Điều khoản sử dụng

Dịch vụ mà TG VINA ARKS CO.,LTD cung cấp (dưới đây gọi là Dịch vụ chính) là trang dịch vụ thông tin tuyển dụng (dưới đây gọi là Trang tuyển dụng ) nhằm cung cấp thông tin về chuyển việc – tìm việc mới trên internet, và là tên gọi chung cho việc hỗ trợ tìm việc của dịch vụ gọi điện thoại, gặp mặt phỏng vấn, gửi mail thông qua trang này. Sau khi đọc kỹ bảng hiệp định này và đồng ý, xin vui lòng đăng ký để sử dụng. Khi đã có quyền sử dụng Dịch vụ chính, thì có nghĩa là đã đồng ý với hiệp định này.

1. Trang tuyển dụng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong trường hợp phát sinh thiệt hại bởi những lí do khác không thuộc trách nhiệm của công ty chúng tôi mà thiệt hại do bởi thiên tai, thiệt hai bởi virus phá hoại không thể phòng ngừa bởi các biện pháp ứng phó virus thông thường (dưới đây gọi là trường hợp bất khả kháng). Dịch vụ chính không đảm bảo việc sẽ mất đăng ký JICPA Career Navi bởi trường hợp bất khả kháng

2. Trong trường hợp bên thứ ba thực hiện sao chép thông tin được cung cấp ở Trang tuyển dụng trên website không phải là TG VINA ARKS, thì thông tin được sao chép đó bất kể là có thể phân biệt được có phải là thông tin được sao chép từ Trang tuyển dụng bởi người sử dụng website liên quan hay không? Công ty chúng tôi Sẽ không đảm bảo bất cứ điều gì liên quan đến tính mới nhất, tính chân thực, tính hợp pháp, tính an toàn, tính thích hợp, và tính hữu dụng mà có liên quan đến thông tin trên website tương ứng đó.

3. Trong trường hợp bên thứ ba thực hiện sao chép thông tin được cung cấp ở Trang tuyển dụng trên website không phải là TG VINA ARKS, thì thông tin được sao chép đó bất kể là có thể phân biệt được có phải là thông tin được sao chép từ Trang tuyển dụng bởi người sử dụng website liên quan hay không? Công ty chúng tôi Sẽ không đảm bảo bất cứ điều gì liên quan đến tính mới nhất, tính chân thực, tính hợp pháp, tính an toàn, tính thích hợp, và tính hữu dụng mà có liên quan đến thông tin trên website tương ứng đó.

4. Dịch vụ chính có thể sử dụng một cách tự do các thông điệp, thông tin công việc, thông tin cá nhân được đóng góp, cung cấp từ người sử dụng từ thời điểm các thông tin được cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cho phép việc bên thứ 3 sử dụng thông tin này.

5. Điều khoản nghiêm cấm
Đăng ký thông tin giả có mục đích.
Đăng ký thông tin mà không phải là thông tin liên quan đến bản thân mình.
Hành vi xâm phạm đến quyền lợi của người khác như quyền tác giả, quyền thương hiệu, danh dự v.v
Hành vi phỉ báng bên thứ 3 là tập thể hoặc cá nhân
Hành vi trái với pháp luật hay trật tự công cộng và đạo đức xã hội, hay là hành vi mà có nguy cơ đó.
Hành vi lấy việc kiếm lợi làm mục đích
Hành vi mang đến bất lợi cho công ty chúng tôi hoặc bên thứ 3
Ngoài ra, hành vi gây trở ngại cho việc quản lý của Trang tuyển dụng hay hành vi tổn hại uy tín của công ty chúng tôi.

6. TG VINA TG VINA ARKS có thể xóa bỏ đăng ký tuyển dụng, hoặc đăng ký tìm việc, hoặc đình chỉ tạm thời việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ của người có thể sử dụng dịch vụ mà không cần báo trước với thành viên đó trong trường hợp dự đoán rằng người sử dụng đó đã vi phạm hiệp định này. Ngoài ra, tùy thuộc vào khía cạnh của hành vi vi phạm mà công ty có thể có biện pháp xác nhận thích hợp như xóa bỏ đăng ký thành viên, vô hiệu các thao tác đăng ký khác như truy vấn, liên lạc, ứng tuyển từ thành viên mà không cần thông báo trước cho thành viên.

7. Sử dụng thông tin cá nhân
Hãy xác nhận việc sử dụng thông tin cá nhân trong Trang tuyển dụng.

8. Thay đổi hiệp định thành viên
Công ty chúng tôi có thể thay đổi hiệp định bất kỳ lúc nào. Về nội dung thay đổi sẽ được sự đồng ý của tất cả người sử dụng từ thời điểm công bố 01 tháng tại Trang tuyển dụng.

Về việc sử dụng thông tin cá nhân

TG VINA ARKS CO.,LTD, (dưới đây gọi là Công ty chúng tôi), chúng tôi xin được sử dụng, quản lý một cách có trách nhiệm, quan tâm chu đáo đến chi tiết, tuyệt đối tôn trọng sự riêng tư của tất cả những người sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi (dưới đây gọi là Người sử dụng). Sau khi đọc kỹ nội dung dưới đây và đồng thuận xin vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn. Công ty chúng tôi sẽ xem như người dùng đã đồng ý với hiệp định này thông qua việc sử dụng Trang tuyển dụng.

1. Nghị định thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân là những thông tin cá nhân của người dùng như Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, tuổi tác, địa chỉ email…

2. Mục đích sử dụng
TG VINA TG VINA ARKS sẽ lấy thông tin cá nhân trong giới hạn mục đích xác định dưới đây và sử dụng một cách thích hợp.

1. Sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi với mục đích đáp ứng nhu cầu người dùng liên quan đến việc làm. (bao gồm sự sở hữu chung thông tin cá nhân đến các công ty đang hợp tác hay các công ty có liên quan)

2. Thông tin thống kê công khai nhằm dùng để quảng cáo cho công ty chúng tôi và dịch vụ cung cấp đến các công ty khác. (Nguyên tắc không cung cấp các thông tin cá nhân đặc định)

3. Ngoài ra, sử dụng nhằm mục đích nghiên cứu thị trường (Nguyên tắc không cung cấp các thông tin cá nhân đặc định)
Sử dụng nhằm mục đích thu thập, xác nhận những nhu cầu, ý kiến để nâng cao dịch vụ của công ty chúng tôi chẳng hạn như xác nhận tình trạng sau khi bắt đầu công việc.

4. Ngoài ra, sử dụng nhằm mục đích nghiên cứu thị trường (Nguyên tắc không cung cấp các thông tin cá nhân đặc định)
Ngoài ra, sử dụng cho mục đích mà công ty chúng tôi đã xác định trong phạm vi kiến thức thông thường.

4. Về Cookies
Có thể sử dụng Cookies như mục đích để gửi thông tin, nâng cao tính tiện lợi, bảo vệ sự riêng tư của người dùng ở Trang tuyển dụng.

5. Thay đổi hiệp định
Công ty chúng tôi tùy vào sự cần thiết mà sẽ thay đổi hiệp định này mà không báo trước cho người dùng. Công ty chúng tôi xem như được người dùng đồng ý hiệp định sử dụng được đổi mới với Trang tuyển dụng sau khi thay đổi được người dùng sử dụng.

Đổi mới tháng 11 năm 2014