NHÂN VIÊN QC - TIẾNG ANH HOẶC NHẬT Mã tuyển dụng:5826

Mô tả công ty Công ty về thiết bị công nghiệp của Nhật Bản

Địa điểm: Biên Hòa, Đồng Nai
Loại công việc Quản lý chất lượng (QA/QC)
Nội dung công việc - Toàn bộ nghiệp vụ quản lý chất lượng sản xuất hàng loạt.

- Quản lý khuynh hướng dữ liệu sản xuất hàng loạy, và, điều tra sự không phù hợp tại các line sản xuất.

- Khảo sát lệ nhập phẩm (chi phí) thị trường

- Quản lý công dụng cụ
Kỹ năng cần thiết - Nam

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

- Yêu cầu người có nghiệp vụ, kiến thức cơ bản về thiết bị và sản phẩm liên quan đến ô tô, ưu tiên nhân tài có thể hiểu và lĩnh hội liên tục về các kiến thức trên.

- Khi phát sinh lỗi trên line, thực hiện phân tích tình trạng cùng với các thành viên trên line, trường hợp nó là sự cố (lỗi) về chất lượng, phải chủ động đối ứng nó.

- Kinh nghiệm trên 3 năm với vị trí tương tự

- Các loại công cụ phân tích

- Hiểu và vận dụng các công cụ cốt lõi (APQP & PPAP,FMEA,MSA,SPC)

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật

- Ưu tiên ứng viên thường trú tại Biên Hòa
Ngoại ngữ (1) Tiếng Nhật:Trung cấp kinh doanh
Ngoại ngữ (2) Tiếng Anh:Trung cấp kinh doanh
Nơi làm việc Đồng Nai
Mức lương 16,000,000 ~ 21,000,000 VND
Ghi chú
Ngày đăng 10/09/2019
Người phụ trách (Nơi liên lạc) Ms. Hang 028 3827 7550 - 0283 3829 7423

Email : hang@tg-vinaarks.com