TG VINA ARKS

Những vị trí yêu cầu những người mong muốn làm trong doanh nghiệp Nhật Bản

Mẫu đăng ký

Mẫu đăng ký

Họ tên *
Ngày tháng năm sinh * Ngày Tháng Năm
Số ĐTDĐ *
Mail *
Mức lương mong muốn *
Công việc mong muốn *
Số năm kinh nghiệm * năm
Ngôn ngữ đầu tiên *
Ngôn ngữ khác
Trình độ *
Ngôn ngữ thứ hai
Ngôn ngữ khác
Trình độ
Lý do muốn ứng tuyển hay thay đổi công việc *
Tình trạng công việc *
Ngày có thể bắt đầu công việc * ngày

Có thể tải lên bản sơ yếu lý lịch dùng cho dịch vụ hỗ trợ việc làm.
Khác với lý lịch công việc đã nhập vào cột đăng ký trên đây, xin vui lòng gửi đúng sơ yếu lý lịch chính bạn đã viết.

Trong lúc tải lên bản sơ yếu lý lịch, xin hãy xác nhận (hiệp định sử dụng), (về việc sử dụng thông tin cá nhân) của dịch vụ chính được ghi dưới đây.

Dù không tiến hành tải bản sơ yếu lý lịch vẫn có thể đăng ký thành viên của dịch vụ này. Xin hãy tiếp tục và xác nhận (đồng ý hiệp định sử dụng).


Đuôi mở rộng của bản sơ yếu lý lịch của thể tải lên là (.doc .docx .xls .xlsx .pdf .txt). Trong trường hợp là tập tin ngoài các đuôi này, xin hãy đổi thành tập tin có đuôi có thể tải lên.

Sẽ không hỗ trợ việc gửi tin từ smart phone, tablet.

Dung lượng (size) tập tin của bản sơ yếu lý lịch có thể tải lên là dưới 10mb.

Công ty trách nhiệm hữu hạn TG VINA ARKS
 Đồng ý