TG VINA ARKS

Những vị trí yêu cầu những người mong muốn làm trong doanh nghiệp Nhật Bản

Trang chi tiết tuyển dụng

SALE MANAGER – Tiếng Nhật

Mã tuyển dụng: 14102

Mô tả công ty Công ty logistic của Nhật
Loại công việc Bán hàng, Kinh doanh, logistic, Sale, Tiếng Nhật, TP.HCM
Nội dung công việc - Làm việc, đối ứng với khách hàng (những doanh nghiệp mới, khách hàng Nhật Bản) (Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn)
Kỹ năng cần thiết - Tiếng Nhật N2 trở lên
- Có kiến thức về kinh doanh, thương mại
- Làm việc, đối ứng với khách hàng ( những doanh nghiệp mới, khách hàng Nhật Bản)
Ngôn ngữ cần thiết & cấp độ (Ngôn ngữ đầu tiên) Tiếng nhật:Cao cấp bản xứ
Ngôn ngữ cần thiết & cấp độ (Ngôn ngữ thứ hai) Tiếng nhật:Cao cấp bản xứ
Nơi làm việc HCM
Mức lương 1500 - 2000USD
Ghi chú Sẽ được training ở Nhật từ 6 tháng đến 1 năm.
Thời gian tuyển dụng 2018/09/19-2018/10/20
Người phụ trách (Nơi liên lạc) Ms. Huong- (028) 3827 7550 hoặc (028) 3822 2088
Email: huong@tg-vinaarks.com

Ứng tuyển công việc này