TG VINA ARKS

Những vị trí yêu cầu những người mong muốn làm trong doanh nghiệp Nhật Bản

Trang chi tiết tuyển dụng

SALE- TIẾNG NHẬT

Mã tuyển dụng: 15904

Mô tả công ty Công ty kinh doanh của Nhật Bản
Loại công việc Bán hàng, Kinh doanh, Cơ khí, Sale, Tiếng Nhật, TP.HCM
Nội dung công việc - Tìm kiếm khách hàng mới
- Duy trì mối quan hệ khách hàng cũ
(Sản phẩm kinh doanh là thiết bị điện cho nhà máy)
Kỹ năng cần thiết - Ưu tiên Nam - Giao tiếp tiếng Nhật: N1 or N2 - Có kinh nghiệm Sale, làm việc trong công ty Trading. - Nhiệt tình trong công việc
Ngôn ngữ cần thiết & cấp độ (Ngôn ngữ đầu tiên) Tiếng nhật:Trung cấp kinh doanh
Ngôn ngữ cần thiết & cấp độ (Ngôn ngữ thứ hai) Tiếng nhật:Cao cấp bản xứ
Nơi làm việc Quận 1, HCM
Mức lương 800 - 1500USD
Ghi chú
Thời gian tuyển dụng 2018/09/18-2018/10/18
Người phụ trách (Nơi liên lạc) Ms Van- (028) 3827 7550 hoặc (028) 3822 2088
Email: van@tg-vinaarks.com

Ứng tuyển công việc này