TG VINA ARKS

Những vị trí yêu cầu những người mong muốn làm trong doanh nghiệp Nhật Bản

Trang chi tiết tuyển dụng

QUẢN LÝ NHÀ MÁY

Mã tuyển dụng: 18501

Mô tả công ty Công ty sản xuất đồ gỗ
Loại công việc Administration, Bình Dương, Sản xuất, Tiếng Anh, Tiếng Nhật
Nội dung công việc • Lập kế hoạch sản xuất và tổ chức công việc theo quy trình công nghệ, đơn đặt hàng, kế hoạch được giao
• Triển khai kế hoạch sản xuất, tổ chức phân công, giao việc hàng ngày cho các tổ và nhân viên.
• Đôn đốc và kiểm tra các tổ của nhà máy thực hiện sản xuất theo quy trình công nghệ, đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.
• Quản lý và phát triển đội ngũ công nhân viên, đáp ứng các yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ.
• Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, nhằm giảm tỷ lệ sai hỏng của sản phẩm và tăng hiệu quả sử dụng vật tư, máy móc, nhân lực
• Tổ chức thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị.
• Thực hiện chế độ Báo cáo công việc và các công việc khác theo phân công
• Lập báo cáo định kỳ và bất thường về công việc, tiến độ của xí nghiệp, cá nhân
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.
Kỹ năng cần thiết • Nam/ Nữ.
• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.
• Tiếng Nhật hoặcTiếng Anh giao tiếp.
• Có kinh nghiệm cùng vị trí.
• Ưu tiên có kinh nghiệm làm công ty sản xuất liên quan đến gỗ.
• Ưu tiên ứng viên ở Bình Dương.
Ngôn ngữ cần thiết & cấp độ (Ngôn ngữ đầu tiên) Tiếng anh:Trung cấp kinh doanh
Ngôn ngữ cần thiết & cấp độ (Ngôn ngữ thứ hai) Tiếng nhật:Trung cấp kinh doanh
Nơi làm việc Bình Dương
Mức lương 1500 - 2000USD
Ghi chú
Thời gian tuyển dụng -2018/10/28
Người phụ trách (Nơi liên lạc) Ms Hương - (028) 3827 7550 hoặc (028) 3822 2088 Email: huong@tg-vinaarks.com

Ứng tuyển công việc này