TG VINA ARKS

Những vị trí yêu cầu những người mong muốn làm trong doanh nghiệp Nhật Bản

Trang chi tiết tuyển dụng

Merchandiser

Mã tuyển dụng: 12212

Mô tả công ty Công ty thương mại của Nhật
Loại công việc Tiếng Nhật, TP.HCM
Nội dung công việc - Dịch tài liệu kỹ thuật, hợp đồng
- Tham gia, dịch thuật tại các cuộc họp
- Quản lý đơn hàng, kiểm tra tiến độ tại nhà máy
- Mỗi tuần sẽ xuống xưởng 3 - 4 ngày
Kỹ năng cần thiết - Nam/Nữ
- Tiếng Nhật giao tiếp tốt
- Có kinh nghiệm về sợi
Ngôn ngữ cần thiết & cấp độ (Ngôn ngữ đầu tiên) Tiếng nhật:Cao cấp bản xứ
Ngôn ngữ cần thiết & cấp độ (Ngôn ngữ thứ hai) Tiếng nhật:Cao cấp bản xứ
Nơi làm việc HCM
Mức lương 500 - 1000USD
Ghi chú
Thời gian tuyển dụng 2018/09/01-2018/09/15
Người phụ trách (Nơi liên lạc) Mr Bao - (028) 3827 7550 - (028) 3822 2088
Email: bao@tg-vinaarks.com

Ứng tuyển công việc này