TG VINA ARKS

Những vị trí yêu cầu những người mong muốn làm trong doanh nghiệp Nhật Bản

Trang chi tiết tuyển dụng

Senior Warehouse Executive

Mã tuyển dụng: 4523

Mô tả công ty Công ty vận tải và kho vận của Nhật Bản
Loại công việc Kho vận, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Vận chuyển, Giao nhận, Điện - điện tử, Điện/Điện tử/ Điện Lạnh
Nội dung công việc • Quản lý kho tổng thể (kho ngoại quan) bao gồm:
 Quản lý hàng hóa cũ
- Đảm bảo hướng dẫn xuất khẩu hàng hóa / Quy hoạch và lập kế hoạch đóng gói hàng phù hợp với lịch trình
- Tiến hành và quản lý hệ thống nội bộ (WMS, G-FLAP) liên quan đến quản lý WH để đảm bảo tiến độ đóng gói hàng hóa. Báo cáo kết quả này cho TLOG (trụ sở Nhật Bản)
- Kiểm soát và quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng tồn kho, khu vực cho thuê kho
 Quản lý hoạt động kho
- WH quản lý nguồn nhân lực
- Đảm bảo thủ tục tuần tra 5s / 5s
- Kiểm tra / kiểm tra hóa đơn liên quan đến hoạt động WH (Long Bình Log, Vận tải Bicosouth, nhà cung cấp nguyên liệu, v.v.)
- Phối hợp với Kế hoạch điều hành để báo giá (Chi phí / bán hàng)
- Báo cáo hàng tháng cho Trưởng phòng Logistics
- Tổ chức các khóa đào tạo chuyên ngành cho tất cả thành viên của kho khi được yêu cầu
- Nguồn cho các nhà cung cấp mới để tối đa hóa doanh thu của kho khi được yêu cầu
- Duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác của công ty (Đại lý, Hải quan…)
- Nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc giao
• Công việc giấy liên quan đến hoạt động kho: - Nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý kho và in tem
- Tiến hành và theo dõi các tài liệu của hàng hoá nhập khẩu (Hợp đồng thuê kho)
- Phát hành danh sách đóng gói hóa đơn - hàng xuất khẩu
- Kiểm tra kỹ để dữ liệu được khóa trong WMS (Hệ thống quản lý kho). Liên hệ với phía Nhật Bản để được hỗ trợ thêm về hệ thống này
- Mange đặt hàng văn phòng phẩm, bơm lại và thiết bị văn phòng
- Các nhiệm vụ khác phát sinh trong hợp tác với nhà quản lý kho hiện tại
Kỹ năng cần thiết - Giới tính Nam/Nữ
- Tuổi: trên 30
- Phải có kinh nghiệm ít nhất 5 năm trong quản lý kho vận và hậu cần, có kinh nghiệm trong kho ngoại quan là thích hợp hơn
- Kỹ năng quản lý tốt và kỹ năng dịch vụ khách hàng
- Có nhu cầu tốt về tiếng Anh, tiếng Nhật là thích hợp hơn
- Địa chỉ cư trú: Hoặc là Quận 9 hoặc Thủ Đức là thích hợp hơn. Nếu có thể, Biên Hòa, Đồng Nai là tốt nhất
Ngôn ngữ cần thiết & cấp độ (Ngôn ngữ đầu tiên) Tiếng anh:Trung cấp kinh doanh
Ngôn ngữ cần thiết & cấp độ (Ngôn ngữ thứ hai) Tiếng nhật:Trung cấp kinh doanh
Nơi làm việc Biên Hòa - Đồng Nai
Mức lương 800 - 900USD
Ghi chú • Giờ làm việc: 8 giờ sáng - 5 giờ chiều, Thứ Bảy - (buổi sáng)
• Hỗ trợ di chuyển cho những người sống ở TPHCM: Có
Thời gian tuyển dụng 2018/09/11-2018/08/25
Người phụ trách (Nơi liên lạc) Mr Bao - (08) 3827 7550 hoặc (08) 3822 2088
Email: bao@tg-vinaarks.com

Ứng tuyển công việc này